Zaloguj się
adresy

Działalność pozost. organiz. członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanaPokrewne kategorie związane z: "Działalność pozost. organiz. członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana"Reklama

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu


Karmelicka 30 lok. 2
00-181 Warszawa

OIGR zrzesza małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką odpadami. Od momentu powstania uczestniczymy w pracach organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i instytucji doradczo-opiniodawczych oraz w podejmowaniu inicjatyw ustawodawczych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami. Promujemy członków Izby w kraju i zagranicą poprzez organizowanie wystaw, targów, pokazów, szkoleń itp. Spełniamy funkcje usługowe, informacyjne i doradcze wobec firm zrzeszonych w OIGR. Oferowane przez nas usługi to między innymi: opracowywanie wniosków o uzyskanie poszczególnych decyzji, usługi w zakresie gospodarki odpadami (ewidencja odpadów), przygotowywanie sprawozdań dla firm w zakresie gospodarki odpadami, pomoc w zorganizowaniu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz innych odpadów, szkolenia z zakresu gospodarki odpadami, doradztwo i konsultacje, reprezentowanie firm przed właściwymi organami samorządowymi i państwowymi.

izba, oigr, recykling, recycling, odpady

Najnowsze wpisy Biznes

Korner Catering J.G.K. Zagrodny-Kuczer

Jesteśmy najstarszą firmą rodzinną cateringowo - gastronomiczną, Działamy 17 lat, Organizujemy bankiety, eventy,...

» więcej

kredyt
Najnowsze na forum
Najnowsze adresy firm